Hitsaustekniikka 2/2010 - page 1

2/2010
TÜV NORD TESTING OY – KANSAINVÄLISESTI
HYVÄKSYTTY TESTAUSLABORATORIO
FINAS on arvioinut TÜV NORD Testing Oy:n NDT-tarkastustoiminnan luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden. TÜV NORD Testing
Oy on akkreditoitu Testauslaboratorio T-083, jonka toiminta täyttää standardien (SFS-EN 17025 ja ISO/IEC GUIDE 25) vaatimukset.
Kaikki TÜV NORD Testing Oy:n tarkastajat on koulutettu ja pätevöitetty eurooppalaisen EN 473 -järjestelmän mukaisesti.
PÄTEVÖINTIPALVELUT
- hitsaajien pätevyyskokeiden valvonta
- menetelmäkokeiden valvonta
PAINELAITETARKASTUKSET
- PED97/23/EC, AD2000
- materiaalitodistukset (AD 2000)
- leiman siirrot
NDT-TARKASTUSPALVELUT
- visuaalinen tarkastus
- tunkeumanestetarkastus
- magneettijauhetarkastus
- radiograafinen tarkastus
- ultraäänitarkastus
- EN ja ASME mukaisesti
MUUT PALVELUT
- pintakäsittelytarkastukset
- kovuusmittaukset
- mittatarkastukset
- toimitusvalvonta
- auditoinnit
- määräaikaistarkastukset
- öljysäiliöiden tarkastukset
- koulutus
TÜV NORD TESTING OY:N JA TÜV NORD FINLAND OY:N PALVELUJA
TÜV NORD Finland Oy
Liesikuja 4, 01600 VANTAA
p. (09) 290 0175, fax (09) 290 0174
TÜV NORD Testing Oy
PL 65, 60101 SEINÄJOKI
p. (06) 417 7592, fax (06) 417 7593
Finland:
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...60
Powered by FlippingBook