Yhdistys

Vuonna 1970 perustettu Suomen Hypnoosiyhdistys ry, SHY, on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on hypnoositietouden levittäminen ja hypnoosin käytön tarkkailu Suomessa yleismaailmallisen tieteen ja taidon puitteissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää rentoutusohjaaja-, hypnoosi- ja suggesto-ohjaajan koulutusta sekä jäsenilleen jatko- ja täydennyskoulutusta. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen luentoja ja työnohjausta, on julkaissut  Hypnologia-lehteä ja alan kirjallisuutta sekä ylläpitää tätä internetsivustoa.